CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing)

CATI to nic innego jak wywiad telefoniczny. W jego trakcie ankieter odczytuje respondentowi pytania wyświetlane na ekranie monitora komputerowego i rejestruje usłyszane odpowiedzi. Zaletą CATI jest szybki czas realizacji badania i możliwość natychmiastowego przedstawienia jego wyników. Wywiady tego typu trwają zazwyczaj nie więcej niż kilka minut i dotyczą omówienia prostych zagadnień badawczych. Wywiady CATI mają szerokie zastosowanie do badania opinii politycznych, oceny zadowolenia i potrzeb klientów itp.