CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview)

CAWI to technika wywiadu wykorzystywana powszechnie w badaniach i panelach internetowych. Uczestnicy badania otrzymują pocztą elektroniczną link do ankiety zamieszczonej na serwerze agencji badawczej lub innej instytucji realizującej badanie. Po kliknięciu na link respondent uzyskuje dostęp do ankiety elektronicznej, którą wypełnia samodzielnie, korzystając ewentualnie z wyświetlanych wskazówek.