Clash groups

Clash groups, dosłownie „grupy konfliktowe”, „ścierające się ze sobą”. Odmiana wywiadu FGI; uczestnicy badania dzieleni są na dwie antagonistyczne grupy, które następnie zaczynają spierać się na jakiś temat, przedstawiając swoje racje i argumenty stronie przeciwnej. Przykładem może być dyskusja użytkowników dwóch konkurencyjnych marek, usiłujących wykazać, że ich marka jest z jakichś względów lepsza. Innym przykładem może być dyskusja zwolenników dwóch partii politycznych, usiłujących wykazać, że to na ich partię warto oddać głos.

Uczestnicy antagonizujących ze sobą grup mogą być do nich przydzielani wg swoich faktycznych przekonań. Równie dobrze może to się jednak odbywać na zasadzie przypadku: osoby badane przydzielane są losowo do poszczególnych grup, a następnie proszone o wyobrażenie sobie, że będą odgrywać rolę zwolenników jakiejś marki, produktu itp. Ponieważ przebieg wywiadów metodą clash groups ma zwykle bardzo dynamiczny przebieg, to zdarza się, że prowadzone są one przez dwóch moderatorów jednocześnie.