Clutter

Clutter to wskaźnik wykorzystywany w badaniach reklamy, oznaczający ilość czasu przeznaczonego w stacjach telewizyjnych na emisję spotów reklamowych, zapowiedzi filmowych, komunikatów i wszelkich innych treści nie należących do ramówki telewizyjnej. Innymi słowy clutter to wskaźnik tzw. szumu reklamowego.

Przedstawiany jest często w postaci procentowej, jako liczba minut przeznaczonych na emisję reklam i innych komunikatów w stosunku do jednej godziny nadawania programu.

Wskaźnik clutter obliczany jest osobno dla poszczególnych godzin emisji programów stacji telewizyjnych: przedpołudniowych, popołudniowych, wieczornych i nocnych. Wskaźnik ten ma duże znaczenie dla planowania kampanii reklamowych przez media plannerów. Z najwyższym wskaźnikiem szumu reklamowego spotykamy się zwykle
w godzinach o najwyższej oglądalności telewizji. Z jednej strony wydaje się, że jest to najbardziej dogodna pora na dotarcie z reklamą do dużej grupy odbiorców; z drugiej strony duża liczba reklam powoduje omawiany szum reklamowy, który powoduje, że widz przestaje zapamiętywać oglądane reklamy. Zresztą i tak rozwiązuje on najczęściej problem szumu reklamowego w ten sposób, że zmienia kanał telewizyjny lub robi sobie przerwę na zrobienie kanapki. Warto dodać, że dopuszczalna długość czasu przeznaczonego na emisję reklam jest prawnie uregulowana. Wg obecnych przepisów Ustawy o Radiofonii i Telewizji długość czasu przeznaczonego na emisję reklam nie może przekraczać 12 minut na 1 godzinę nadawania programu, bez względu na porę jego emisji. Do tego dochodzą jeszcze 2 minuty na 1 godzinę nadawania programu, które stacja może przeznaczyć na promocję własnych audycji i programów.