CPM (ang. cost per mille)

CPM to wskaźnik wykorzystywany w planowaniu i badaniach efektywności kampanii reklamowych w Internecie. CPM wskazuje na średni koszt kliknięcia na baner reklamowy przez każdy kolejny tysiąc internautów, w stosunku do całego budżetu przeznaczonego na kampanię reklamową.