CPP (ang. Cost per Point)

CPP to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych do oszacowania średniego kosztu dotarcia emitowanej reklamy do 1 procenta telewidzów.