Częstości (ang. frequency)

Częstości to nic innego jak liczebność przypadków lub wartości zmiennych zliczone w trakcie jakiegoś badania, pomiaru, obserwacji lub analizy.