Częstości brzegowe (ang. boundary values)

Częstości brzegowe, najprościej mówiąc, są to zliczenia znajdujące się w ostatniej kolumnie lub wierszu tabeli krzyżowej, będące podsumowaniem wszystkich zliczanych przypadków lub zmiennych.