Czyszczenie danych (ang. data cleaning)

Czyszczenie danych to procedura sprawdzenia poprawności wprowadzenia danych do pakietu statystycznego lub innego programu, w którym będą przetwarzane i analizowane.