Pakiet statystyczny (ang. statistical package)

Pakiet statystyczny to program komputerowy przeznaczony do analizy danych pochodzących z wszelkiego rodzaju badań ilościowych, sondażowych, statystycznych, ekonometrycznych itp.

Program umożliwia wprowadzanie danych w postaci numerycznej, a następnie przeprowadzanie na nich takich operacji jak: czyszczenie danych, kodowanie, rekodowanie, imputacja, zaawansowana analiza statystyczna, prezentowanie wyników w formie tabelarycznej, graficznej itp.