Czyszczenie logiczne (ang. contingency cleaning)

Czyszczenie logiczne to procedura sprawdzania spójności i sensowności zależności pomiędzy wartościami zmiennych, wprowadzanych do pakietu statystycznego lub innego programu, w którym będą przetwarzane i analizowane.