Dane (ang. data)

Dane to wszelkie informacje, dokumenty, źródła, materiały itp. gromadzone przez badaczy w trakcie realizowanego badania, z wykorzystaniem różnych metod i technik badawczych.