Dane ciągłe (ang. continuous data)

Dane ciągłe gromadzone są w sposób systematyczny i przez nieokreślony okres czasu; dane takie pozyskiwane są często za pomocą tzw. badań ciągłych (badania telemetryczne, badania słuchalności radia, panele gospodarstw domowych).