Dane ilościowe (ang. quantitative data)

Dane ilościowe to wszelkie informacje, które można przedstawić w formie numerycznej i dokonywać na nich w sensowny sposób dowolnych operacji arytmetycznych.