Day after recall (badania dnia następnego)

Day after recall to badanie przeprowadzone w celu ustalenia zdarzeń w życiu respondenta, które miały miejsce dzień wcześniej (jaki program oglądał w telewizji, co czytał, czego słuchał w radio, co kupował w sklepie itp.)