Debranding

Debranding to proces zmiany świadomości marki wśród jej dotychczasowych i potencjalnych odbiorców, podejmowany przez firmę w reakcji na jakieś zdarzenia: zmiany lub poszerzenia grupy docelowej, odchodzenia dotychczasowych klientów, zmiany strategii marketingowej itp.