Definiens (łac.)

Definiens to część definicji, oznaczająca to, za pomocą czego definiujemy wyraz definiowany (definiendum). W zdaniu „kot domowy jest to zwierzę z rodziny kotowatych…” definiensem będzie wyrażenie „zwierzę z rodziny kotowatych” za pomocą którego definiujemy „kota domowego”.