Demografia (ang. demography)

Demografia to nauka o zjawiskach zachodzących w populacjach ludzkich zamieszkujących określone terytoria: miasta, wsie, regiony, państwa, kontynenty itp. Do głównych zagadnień, którymi zajmuje się demografia należą m.in.:

  1. liczebność populacji i zmiany w niej zachodzące
  2. struktura populacji wg płci i wieku oraz innych istotnych cech społeczno-demograficznych (stan cywilny, wykształcenie itp.)
  3. ruchy naturalne ludności (urodzenia, zgony, małżeństwa oraz rozwody)
    oraz migracje.

Do metod badawczych najczęściej używanych w demografii należą spisy statystyczne ludności oraz sondaże.