Demoskopia (ang. demoscopy; niem. Demoskopie)

Demoskopia (z greckiego démos „lud’ oraz skopeín „patrzeć”)  to, mówiąc w skrócie, synonim badań opinii publicznej, prowadzonych na reprezentatywnych próbach ludności. Badania takie mogą dotyczyć w szczególności poglądów i nastrojów społecznych, poparcia dla partii politycznych, polityków oraz instytucji publicznych, oceny sytuacji społecznej i ekonomicznej kraju itp.