Długość trwania wywiadu (ang. length of interview)

Długość trwania wywiadu to czas liczony w minutach lub godzinach, przeznaczony na realizację wywiadu z respondentem. Przewidywany czas trwania wywiadu szacowany jest jeszcze przed rozpoczęciem badania, np. na podstawie pilotażu. Istotne jest bowiem, aby ankieterzy byli w stanie powiadomić respondenta, ile czasu może zająć realizacja wywiadu.