Pilotaż (ang. pilot testing)

Pilotaż to sprawdzenie metod, technik i narzędzi badawczych przed rozpoczęciem badania, w którym mają zostać wykorzystane. Celem pilotażu jest ocena trafności narzędzia badawczego (ankiet, kwestionariuszy wywiadu itp.), użytych skal pomiarowych, zrozumiałości pojęć i terminów itp.

Pilotaż polega zwykle na przeprowadzeniu niewielkiej liczby próbnych wywiadów na wybranej grupie respondentów. Wyniki pilotażu umożliwiają badaczom ostateczną weryfikację i modyfikację metod, technik i narzędzi badawczych, które mają zostać wykorzystane w rozpoczynającym się badaniu.