Dobór losowy (ang. probability sampling)

Dobór losowy to metoda doboru próby badanej, do której osoby lub inne jednostki, wybierane są z operatu losowania, za pomocą określonej techniki losowania i zgodnie z zasadami rachunku prawdopodobieństwa.