Dokumenty osobiste (ang. personal documents, documents of life)

Dokumenty osobiste to wszelkie źródła będące zapisem życiowych doświadczeń i poglądów ludzi, którzy je równocześnie sami sporządzili. Do dokumentów osobistych zaliczamy przede wszystkim listy, pamiętniki, dzienniki, autobiografie, wspomnienia, fotografie rodzinne itp. Współcześnie do dokumentów osobistych można również zaliczyć blogi internetowe. Dokumenty osobiste stanowią główny materiał badawczy w tzw. metodzie dokumentów osobistych.