Dojrzewanie (ang. maturation)

Dojrzewanie to proces zmian w świadomości uczestników badania, zachodzących w trakcie jego realizacji. Dojrzewanie może mieć istotny wpływ na rezultat badania; często występuje w badaniach eksperymentalnych, których uczestnicy poddawani są rozmaitym bodźcom i manipulacjom, szczególnie sprzyjających zmianom ich opinii i postaw.