Dopasowanie (ang. matching)

Dopasowanie to metoda doboru uczestników eksperymentu do grupy eksperymentalnej i kontrolnej, którego celem jest zachowanie proporcji najważniejszych cech badanych osób (płci, wieku, wykształcenia itp.).