Dostępność respondenta (ang. eligibility criteria)

Dostępność respondenta to ogół warunków, które zmniejszają lub zwiększają możliwość dotarcia ankietera do potencjalnego uczestnika badania. Dostępność respondenta zależy najczęściej od pory dnia, o której można go zastać w domu, miejsca jego zamieszkania, łatwości dotarcia na to miejsce przez ankietera lub czekających go utrudnień.