Dopytywanie (ang. probing)

Dopytywanie to technika stosowana przez ankieterów lub moderatorów w trakcie wywiadów; celem dopytywania jest uzyskanie od respondenta wyczerpujących i precyzyjnych odpowiedzi. Dopytywanie może być stosowane wtedy, gdy respondent odpowiada na zadawane pytanie lakonicznie, niejasno lub po prostu unika odpowiedzi. W takich sytuacjach ankieter lub moderator może zachęcać respondenta za pomocą przykładowych zwrotów: „ale co dokładnie”, „czy coś jeszcze”, „czy coś więcej na ten temat” itp.