Dynamika grupy społecznej (ang. social group dynamics)

Dynamika grupy społecznej to termin spopularyzowany przez niemieckiego psychologa Kurta Lewina (ur. 1890 – zm. 1947). Dynamika grupy – w największym skrócie – to proces kształtowania się określonej wspólnoty ludzkiej, od momentu jej powstania, poprzez rozwój, na dojrzewaniu skończywszy. Z dynamiką grupy związane są m.in. takie czynniki jak: określenie celów funkcjonowania grupy, podział ról i zadań pomiędzy jej członków, sposoby wyznaczania lidera grupy, rozwiązywania konfliktów w grupie, dzielenia nagród i korzyści itp. Termin ten odnosi się zwyczajowo do małych grup społecznych, takich jak rodzina (zwłaszcza wielopokoleniowa), uczniowie tej samej klasy, studenci tego samego roku, pracownicy tej samej firmy, instytucji, członkowie jakiejś formalnej lub nieformalnej organizacji itp.