Dyferencjał semantyczny (ang. semantic differential)

Dyferencjał semantyczny to skala pomiarowa stosowana powszechnie w ocenie postaw, produktów, usług itp. Skala składa się z kilku kategorii (najczęściej pięciu lub siedmiu), oznaczonych liczbami. Bieguny skali (czyli jej początek i koniec) opisane są antonimami, którymi można określić oceniany obiekt: nudny – ciekawy, tradycyjny – nowoczesny, tani – drogi itp.

Przykładowa skala dyferencjału semantycznego może wyglądać następująco:

Czy Pana(i) zdaniem produkt X jest:

Tani 1 2 3 4 5 6 7 Drogi

Respondent może wskazać na kategorie skrajne lub wybraną kategorię pośrednią, która najbardziej odpowiada jego ocenie. Dyferencjał semantyczny nazywany jest również skalą semantyczną lub skalą Osgooda, od nazwiska jej twórcy, amerykańskiego psychologa Charlesa E. Osgooda (ur. 1916 – zm. 1991).