Dzikie kody (ang. wild codes)

Dzikie kody to potoczne określenie wszystkich błędnych kodów, które zostały omyłkowo wpisane przez koderów do pakietu statystycznego lub innego programu, w którym mają być analizowane dane z przeprowadzonego badania.

Przykładem może być oznaczenie zmiennej „płeć” kodem o wartości numerycznej 3, podczas gdy dla tej zmiennej mogą wystąpić tylko dwie wartości: 1 lub 2 oznaczające odpowiednio kobietę i mężczyznę (lub odwrotnie). Dzikie kody usuwane są zwykle w trakcie późniejszego czyszczenia danych.