Efekt panelowy (ang. panel conditioning)

Efekt panelowy to zafałszowanie wyników badania panelowego spowodowane przedłużającym się czasem jego trwania. Efekt panelowy może polegać na tym, że niektóre osoby uczestniczące w badaniu na tyle dobrze rozpoznają cele i specyfikę panelu, że po pewnym czasie zaczynają udzielać takich odpowiedzi, o których sądzą, że są właściwe, pożądane i oczekiwane przez realizatorów badania. Innym czynnikiem powodującym powstanie efektu panelowego może być znudzenie uczestników badania; w konsekwencji mogą oni powtarzać te same odpowiedzi, wybierać je w sposób rutynowy i bez zastanowienia.