Efekt pierwszeństwa (ang. primacy effect)

Efekt pierwszeństwa to tendencja do lepszego zapamiętywania przez respondenta tych możliwości odpowiedzi odczytywanych przez ankietera z kwestionariusza wywiadu, które znajdują się na początkowych pozycjach w kafeterii. W rezultacie respondent wybiera częściej wśród tych odpowiedzi, które lepiej zapamiętał na samym początku. W celu zmniejszenia efektu pierwszeństwa stosuje się karty odpowiedzi.