Efekt potakiwania (efekt zgody respondenta; ang. acquiescence bias)

Efekt potakiwania to zafałszowanie wyników badania spowodowane tym, że respondent w trakcie wywiadu udziela pozytywnych odpowiedzi na wszystkie lub większość pytań zamieszczonych w kwestionariuszu wywiadu. Efekt potakiwania może być spowodowany:

  1. przekonaniem respondenta, że takich właśnie odpowiedzi oczekuje ankieter
  2. sugerowaniem pozytywnych odpowiedzi przez samego ankietera
  3. znudzeniem lub zmęczeniem respondenta i chęcią jak najszybszego zakończenia wywiadu.