Kwestionariusz wywiadu (ang. interviewer questionnaire)

Kwestionariusz wywiadu to zestawienie logicznie ułożonych i odpowiednio sformułowanych pytań, na które odpowiada respondent w trakcie realizowanego wywiadu osobistego.

Kwestionariusza wywiadu nie należy mylić z ankietą. Różnica polega na tym, że ankieta może być wypełniona samodzielnie przez respondenta. Kwestionariusz wywiadu wypełniany jest natomiast przez ankietera w trakcie wywiadu z respondentem. W kwestionariuszu, oprócz pytań skierowanych do respondenta, często znajdują się instrukcje oraz wskazówki dla ankietera dotyczące sposobu realizacji wywiadu.