Efekt porządku pytań (ang. order bias)

Efekt porządku pytań to zafałszowanie odpowiedzi udzielanych przez respondenta  w trakcie wywiadu, spowodowane układem pytań w kwestionariuszu wywiadu. Respondent doszukuje się czasami powiązań pomiędzy pytaniami zamieszczonymi na początku kwestionariusza i w dalszej jego części. Może się zdarzyć, że zaczyna odpowiadać w taki sposób, aby zachować spójność, logikę i konsekwencję swoich odpowiedzi na zadawane pytania, nawet jeżeli jego rzeczywiste przekonania dotyczące omawianych zagadnień są miejscami sprzeczne („życie ma wiele odcieni szarości, nie zawsze jest biało-czarne”).