Eksperyment terenowy (ang. field experiment)

Eksperyment terenowy jest realizowany w naturalnym środowisku jego uczestników: miejscu zamieszkania, pracy zawodowej, nauki itp.