Eksperyment więzienny (ang. prison experiment)

Eksperyment więzienny to skrótowe określenie stanfordzkiego eksperymentu więziennego z 1971 roku, zwanego również eksperymentem Zimbardo.