Eurobarometr

Eurobarometr to wspólna nazwa wielotematycznych sondaży realizowanych cyklicznie od 1973 roku, z inicjatywy Komisji Europejskiej, w krajach należących do Unii Europejskiej. Sondaże Eurobarometru prowadzone są w celu badania i porównywania opinii mieszkańców poszczególnych krajów, dotyczących wybranych aspektów życia społecznego, politycznego, procesu integracji europejskiej itp. Od lat 90. ubiegłego wieku Eurobarometr zaczął obejmować stopniowo również kraje Europy Środkowej i Wschodniej, nie będących wtedy jeszcze członkami UE. Sondaże Eurobarometru realizowane są przeciętnie od dwóch do pięciu razy w roku. Raporty z sondaży publikowane są natomiast tradycyjnie dwa razy w roku: wiosną i jesienią.