Ewaluacja (ang. evaluation)

Ewaluacja to badanie, którego celem jest ocena celowości oraz rezultatów przeprowadzenia jakiejś szeroko rozumianej interwencji społecznej: programu, innowacji, zmiany itp.