Badania ewaluacyjne (ang. evaluation research)

Badania ewaluacyjne prowadzone są w celu oceny efektywności programów oraz inicjatyw społecznych, realizowanych przez organizacje rządowe i samorządowe, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa itp. Badania ewaluacyjne są często realizowane w trakcie lub po zakończeniu projektów finansowanych z funduszy unijnych, dotacji państwowych itp. Pozwalają … Czytaj dalej

Ewaluacja (ang. evaluation)

Ewaluacja to badanie, którego celem jest ocena celowości oraz rezultatów przeprowadzenia jakiejś szeroko rozumianej interwencji społecznej: programu, innowacji, zmiany itp.

Ewaluacja ex ante (ang. ex ante evaluation)

Ewaluacja ex ante to badanie realizowane przed wprowadzeniem jakiejś szeroko rozumianej interwencji społecznej: programu, zmiany, innowacji itp. Celem ewaluacjiex ante jest przede wszystkim wskazanie szczegółowych celów planowanej interwencji, określenie osób lub instytucji, które powinny być nią objęte oraz wybór narzędzi … Czytaj dalej

Ewaluacja ex post (ang. ex post evaluation)

Ewaluacja ex post to badanie przeprowadzone po zakończeniu jakiejś interwencji społecznej: programu, innowacji, zmiany itp. Celem ewaluacji ex post jest wskazanie efektu i rezultatów interwencji oraz zebranie opinii osób oraz instytucji, którzy byli nią objęci.

Ewaluacja on-going (ang. on-going evaluation)

Ewaluacja on-going to badanie przeprowadzone w czasie trwania jakiejś interwencji społecznej: programu, innowacji, zmiany itp. Celem ewaluacji on-going jest bieżąca ocena przebiegu interwencji, aktualnych oczekiwań osób lub instytucji nią objętych oraz identyfikacja tych elementów interwencji, które wymagają modyfikacji lub usprawnienia.