Explanandum (łac.)

Explanandum to jest to, co jest wyjaśniane. Innymi słowy zmienna zależna.