Zmienna zależna (ang. dependent variable)

Zmienna zależna to cecha, której wartość jest determinowana przez wartość innej zmiennej (tzw. zmiennej niezależnej). Zmienną zależną może być np. czytelnictwo książek, które może być zależne od takich zmiennych jak wykształcenie, miejsce zamieszkania (dostęp do księgarni i bibliotek) albo dochodów osobistych.