Explanans (łac.)

Explanans to jest to, co wyjaśnia. Innymi słowy zmienna niezależna.