Explicandum (łac.)

Explicandum to jest to, co jest wyjaśniane (synonim terminu explanandum). Innymi słowy zmienna zależna.