Falsyfikacja (ang. falsification)

Falsyfikacja to procedura badawcza, której celem jest stwierdzenie fałszywości jakiegoś zdania, twierdzenia lub hipotezy.