Filtrowanie (ang. questions filtering)

Filtrowanie to technika konstruowania pytań w kwestionariuszu wywiadu, umożliwiająca pomijanie tych pytań, na które respondent nie może sensownie odpowiedzieć, nie dotyczą jego sytuacji, nie chce lub nie może na nie odpowiedzieć.

Jeżeli w przykładowym kwestionariuszu wywiadu dotyczącym sytuacji materialnej znajdują się pytania dotyczące zadowolenia i dochodów z pracy zawodowej, to filtrowanie polega na zadaniu na samym wstępie pytania o to, czy respondent w ogóle jakąś pracę posiada. W przypadku osoby bezrobotnej zadawanie dalszych pytań o jej sytuację zawodową nie miałoby bowiem sensu. Pytanie, które pozwala ustalić, czy sensowne jest zadawanie respondentowi kolejnych pytań, czy też należy je pomijać, nazywamy pytaniem filtrującym (filtrem).