Pytanie filtrujące (ang. filtering question, skip pattern, branching question)

Pytanie filtrujące zadawane jest po to żeby ustalić czy jest sens zadawania respondentowi kolejnego pytania na temat zagadnienia, które może, ale nie musi dotyczyć jego zainteresowań.

Jeżeli w kwestionariuszu wywiadu znajduje się zestaw pytań dotyczących użytkowania samochodu, ulubionych marek motoryzacyjnych itp. to należy upewnić się, zadając pytanie filtrujące, czy respondent posiada prawo jazdy i samochód. W przeciwnym razie zadawanie kolejnych pytań nie ma sensu i ankieter może przejść do zestawu pytań dotyczących innego zagadnienia.