Gender studies

Gender studies to kierunek badawczy w studiach akademickich, którego przedmiotem zainteresowania jest płeć i jej tożsamość rozpatrywana w kontekście rozmaitych czynników społeczno-kulturowych. Gender studies prowadzone są z perspektywy m.in. takich nauk jak antropologia kulturowa, psychologia, socjologia, literaturoznawstwo, teoria sztuki, historia, lingwistyka itp. Rozwój gender studies nastąpił w latach 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, a w kolejnych dekadach kierunek został spopularyzowany również w Europie.