Głowa gospodarstwa domowego (ang. head of household)

Głowa gospodarstwa domowego to osoba dostarczająca całość lub większość środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie gospodarstwa domowego. Jeżeli gospodarstwo domowe zamieszkują dwie lub więcej osób dostarczających porównywalne środki na jego utrzymanie, to za głowę gospodarstwa uznaję się tę osobę, która ma decydujący wpływ na codzienne wydatki z domowego budżetu.