Hipoteza alternatywna (ang. alternative hypothesis)

Hipoteza alternatywna to twierdzenie, które skłonni bylibyśmy przyjąć, w przypadku odrzucenia hipotezy zerowej jako fałszywej.